بیمه تکمیلی درمان پاسارگاد

يكي‌ از انواع‌ پوششهاي‌ بيمه‌اي بسیار پر کاربرد و مهم ‌، بيمه‌ بيماري‌ (درماني‌) است‌. باتوجه‌ به‌ اينكه‌ افراد همواره‌ در معرض‌ خطر انواع ‌مختلف‌ بيماريها هستند، ناچار براي‌ بهبودي‌ و معالجه‌ متقبل‌ هزينه‌هاي‌ رو به افزایش سنگين‌ پزشكي‌، دارو و اعمال‌ جراحي‌ ونيز مخارج‌ بيمارستانی مي‌شوند. به‌ منظور كمك‌ به‌ مردم‌ عزیز کشورمان در چنين‌ مواردي‌، شركتهاي‌ بيمه‌ طرحهاي‌ گوناگون‌ بيمه‌هاي ‌بيماري‌ را ارائه‌ مي‌كنند. همچنين‌ در اغلب‌ كشورها كاركنان‌ دولت‌ و يا واحدهاي‌ صنعتي‌ و توليدي‌ از طرحهاي‌بيمه‌هاي‌ بيماري‌ جمعي‌ یا گروهی استفاده‌ مي‌كنند.

 

به علت پرسشهای نسبتا فراوان در حوزه بیمه نامه های درمانی، از طریق این رسانه کوشیده ایم تا اطلاعات کلی و مفید در خصوص این نوع بیمه نامه ها که به نام بیمه تکمیلی درمان نیز خوانده می شوند در اختیار شما قرار دهیم. نکته ای که باید همواره در نظر داشته باشیم این است که شرکت های بیمه ای بازرگانی طرحی برای پوشش بیماری ها و دارو های آنها که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و یا بیمه سلامت هستند را ندارند. بنابراین پوشش های درمانی که این شرکت ها ارائه می دهند مازاد بر پوشش های فوق بوده و سطحی دیگر که البته بسیار مهم تر و پر هزینه تر است را مورد حمایت خود قرار داده اند.

 

جهت دریافت اطلاعات در خصوص بیمه درمان تکیملی ( بیمه تکمیلی ) به صورت انفرادی و یا بیمه درمان خانواده از طریق گفتگوی تلگرامی در کلیک کنید.

 

در حال‌ حاضر بيمه‌ تکمیل درمان يكي‌ از رشته‌هاي‌ مهم‌ بيمه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ شمرده‌ مي‌شود. بر همین اساس شرکت بیمه پاسارگاد با کمک شرکت کمک رسان (SOS) نیز جهت یاری رساندن به مردم عزیز کشورمان، بیمه تکمیل درمان را ارائه می نماید. در این مسیر چند نکته حائز اهمیت است :
1 . بیمه تکمیل درمان پاسارگاد به صورت انفرادی و حتی جهت یک خانواده ارائه نمی شود.
2 . با در نظر گرفتن نکته بالا، بیمه درمان تکمیلی پاسارگاد تنها جهت سازمان ها و به صورت گروهی امکان پذیر خواهد بود.
3 . هر سازمان جهت استفاده از بیمه درمان تکمیلی پاسارگاد می بایست حداقل دارای 70 نفر پرسنل باشد.
4 . افراد تحت تکفل کارکنان سازمان قابل بیمه شدن خواهند بود.
5 . جهت عقد قرارداد سازمانی، می بایست فرم پوشش های بیمه تکمیلی و نامه معرفی سازمان که شامل اطلاعات اولیه سازمان ( نظیر کد اقتصادی و .. ) است، جهت اعلام نرخ ارسال گردد.

جهت دریافت فرم پوشش های بیمه درمان تکمیلی به انتهای همین صفحه مراجعه فرمایید و جهت ارسال مدارک تکمیل شده از قسمت آپلود نامه و فرم در پایین صفحه استفاده نمایید. مشاوران ما در اسرع وقت و با دریافت مدارک تکمیل شده از سوی شما جهت ارزیابی نرخ حق بیمه و ارسال آن برای شما اقدام می نمایند. لازم به ذکر است که در مواردی که سایر انواع بیمه نامه های سازمان شما در اختیار ما قرار بگیرد مشمول تخفیف در نرخ حق بیمه درمان تکمیلی برای اعضای سازمان خواهید بود.

راهنمای استفاده از خدمات درمان تکمیلی

به منظور تامین خدمات کمک رسانی (SOS) بیمه گزاران شرکت بیمه پاسارگاد علاوه بر مزایای مندرج در بیمه نامه و در چهارچوب تعهدات آن، خدمات زیر نیز با استفاده از شبکه خدماتی کمک رسان ایران در دسترس شما قرار دارد.

دسترسی شبانه روزی به خدمات، راهنمایی پزشکی شبانه روزی، معرفی پزشک، بیمارستان و مراکز تشخیصی در سراسر ایران، اخذ پذیرش از بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد، تامین مستقیم هزینه درمان و تشخیص در مراکز طرف قرارداد، جبران سریع خسارت در سایر مراکز، سازماندهی انتقال پزشکی زمینی و هوائی، نظارت پزشکی بر درمان، تهیه دارو و وسائل پزشکی کمیاب، اطلاع رسانی، اخذ نظریه دوم پزشکی، سازماندهی ترخیص، تهیه و تنظیم اسناد پزشکی.

استفاده از این خدمات ساده، سریع و آسان است و فقط با یک تلفن در کلیه ساعات شبانه روز و ایام سال در دسترس شما قرار دارد.

بستری در بیمارستان

پس از تماس با کمک رسان (SOS) اطلاعات زیر را اعلام نمائید:نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، نام پزشک معالج و بیمارستان، تاریخ بستری، شماره تلفن تماس. (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت بستری ضروری است).

کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق نسبت به انجام خدمات درخواستی در اسرع وقت اقدام خواهد نمود.

در صورتیکه محل بستری یکی از بیمارستانهای طرف قرارداد باشد، پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه برای آن بیمارستان ارسال و شما با ارائه کارت شناسایی به قسمت پذیرش بیمارستان می توانید از خدمات لازم برخوردار گردید.

در صورت بستری در سایر بیمارستانها، پس از ترخیص و تسویه حساب، همه مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان و گواهی پزشک را برای کمک رسان ایران ارسال نمائید. هزینه های فوق برابر با مفاد قرارداد بیمه و تعرفه بستری و درمان در بیمارستانهای طرف قرارداد هم درجه محاسبه و تامین میگردد.

در صورت عدم درج حق الزحمه پزشکان در صورتحساب، این مبلغ بر اساس مفاد قرارداد با آن مراکز و یا مراکز هم درجه تامین میگردد.

دوره انتظار:

پوشش بیمه ای شما ممکن است برای برخی از خدمات (زایمان، بیماریهای مزمن و …) دارای دوره انتظار باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان دوره انتظار است.

فرانشیز:

پوشش بیمه ای شما ممکن است در تامین هزینه های درمان و تشخیص و انتقال پزشکی دارای فرانشیز باشد. ارائه خدمات نیز تابع همان فرانشیز خواهد بود.

استثنائات:

پوشش بیمه ای شما ممکن است برای برخی شرایط و بیماریها دارای استثنائات باشد، ارائه خدمات نیز تابع همان استثنائات است.

اورژانس:

در صورت مراجعه به اورژانس بیمارستان و ضرورت بستری، مراتب را از همان جا به کمک رسان اعلام نمائید. اقدام لازم برای تامین خدمات مطابق شرایط قرارداد بیمه انجام خواهد گرفت.

 

خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی

پس از تماس با کمک رسان (SOS) اطلاعات زیر را اعلام نمائید:

نام و نام خانوادگی متقاضی خدمات، نام شرکت، شماره قرارداد بیمه، نوع خدمات درخواستی، تاریخ و محل انجام خدمات، شماره تلفن تماس، (ارسال گواهی پزشکی مبنی بر علت انجام خدمات ضروری است.)کمک رسان با دریافت اطلاعات فوق در اسرع وقت نسبت به انجام خدمات درخواستی اقدام خواهد نمود.

در صورت تمایل به استفاده از مراکز طرف قرارداد، کمک رسان پس از دریافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستی با پوشش بیمه، معرفی نامه به مرکز فوق ارسال و شما با مراجعه به آن مرکز و ارائه کارت شناسایی و دستور پزشک می توانید از خدمات مورد نیاز بهره مند شوید.

در صورت تمایل به استفاده از سایر مراکز، پس از دریافت خدمات و تسویه حساب مدارک مورد نیاز شامل:دستور پزشک، اصل صورتحساب پرداختی، اصل نتیجه و گزارش خدمات (عکس، سونوگرافی، شرح و …) را به کمک رسان ارائه دهید هزینه مطابق با شرایط بیمه نامه در اسرع وقت تامین خواهد شد.

محدودیتهای دوره انتظار، فرانشیز و استثنائات شامل خدمات پاراکلینیکی و تشخیص نیز می باشد.

استفاده از سهم بیمه گر اول:در صورت تمایل به استفاده از سهم بیمه گر اول (تامین اجتماعی، خدمات درمانی) مراتب را با شرکت بیمه پاسارگاد هماهنگ نمائید.

 بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد:شرکت کمک رسان به منظور رفاه شما و سرعت در ارائه خدمات با صدها بیمارستان، مراکز جراحی محدود، کلینیکهای تخصصی و مراکز تشخیصی در تهران و شهرستانها طرف قرارداد است (مشاهده لیست مراکز درمانی طرف قرارداد کمک رسان). خواهشمند است در زمان نیاز به استفاده از خدمات، مراتب را تلفنی از کمک رسان استعلام فرمائید.

 

مراکز درمانی طرف قرارداد (SOS)

توجه: لطفا به وضعیت مراکز درمانی (فعال یا غیرفعال بودن) توجه نمایید. امکان صدور معرفی‌نامه برای مراکز غیرفعال وجود ندارد.
به دلیل اینکه ممکن است هر لحظه وضعیت فعال بودن مرکز درمانی تغییر کند، لطفا قبل از درخواست معرفی‌نامه وضعیت مرکز درمانی را مجددا بررسی نمایید.

توجه: مراکز درمانی قید شده در ذیل ویژه اعضا کمک رسان بوده. خواهشمند است جهت اطلاع از مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه‌ی مطبوع خود، با تلفن‌های درج شده بر روی کارت عضویت خود تماس حاصل فرمایید.

 

جهت دریافت اطلاعات در خصوص بیمه درمان تکیملی ( بیمه تکمیلی ) به صورت انفرادی و یا بیمه درمان خانواده از طریق گفتگوی تلگرامی در منوی روبرو اقدام فرمایید

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه پاسارگاد

 

مواردي‌ كه‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ تکمیلی درمان قرار مي‌گيرد

 

در قراردادهاي‌ بيمه‌ تکمیلی درمان ، بيماري‌ بدين‌ صورت‌ تعريف‌ مي‌شود كه‌ عبارت‌ است‌ از هرگونه‌ عارضه‌ جسمي‌ و تغيير نامساعد و اختلال‌ در اعمال‌ عادي‌ و طبيعي‌ اعضا و جهازهاي‌ مختلف‌ بدن‌ كه‌ از سوي‌ مراجع‌ پزشكي‌قابل‌ تشخيص‌ بوده‌ و ارتباطي‌ با اعمال‌ ارادي‌ بيمه‌ شده‌ نداشته‌ باشد.

بنابراين‌ تعهدات‌ بيمه‌گر عبارت‌ است‌ از جبران‌ كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ و بيمارستاني‌ هريك‌ از بيمه‌ شدگان‌ كه‌براساس‌ شرايط قرارداد و با رعايت‌ فرانشيز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.

به‌ طوركلي‌ تعهدات‌ بيمه‌گر شامل‌ هزينه‌هاي‌ ويزيت‌ پزشك‌، جراحي‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمايشهاي‌ پزشكي‌، مخارج‌بيهوشي‌، هزينه‌هاي‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجايي‌ به‌ بيمارستان‌، هزينه‌هاي‌ دارو، دندانپزشكي‌، دندان‌ مصنوعي‌، زايمان‌ و هرچيز ديگري‌ است‌ كه‌ بيمه‌گر براساس‌ شرايط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ كرده‌است‌.

موارد خارج‌ از تعهد بيمه‌گر یا استثنائات‌ در بیمه تکمیلی درمان

 

پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ زير خارج‌ از شمول‌ تعهدات‌ بيمه‌گر در مورد بیمه تکمیلی است‌:

كليه‌ هزينه‌هاي‌ اعمال‌ جراحي‌ كه‌ به‌ منظور زيبايي‌ و يا رفع‌ و كاهش‌ عيب‌ و نواقص‌ طبيعي‌ و مادرزادي‌ پرداخت‌شود.

كليه‌ هزينه‌هاي‌ معالجات‌ مربوط به‌ عقيم‌ شدن‌.

كليه‌ هزينه‌هاي‌ مربوط به‌ سقط جنين‌، جز در مواردي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ و قوانين‌ موضوعه‌ برحسب‌ ضرورت‌ انجام‌شده‌ باشد.

كليه‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ مربوط به‌ چك‌ آپ‌، مگر بنا به‌ ضرورت‌ و تشخيص‌ صريح‌ پزشك‌ معالج‌.

كليه‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ مربوط به‌ بيماريهاي‌ رواني‌ (بجز هزينه‌هاي‌ مربوط به‌ معالجات‌ اعصاب‌)

كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ ناشي‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، اغتشاش‌ و بلوا.

كليه‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از حادثه‌

كليه‌ هزينه‌هاي‌ تهيه‌ شكم‌بند، جوراب‌ واريس‌، اعضاي‌ مصنوعي‌ براي‌ جبران‌ نواقص‌ مادرزادي‌.

كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ كه‌ طبق‌ نظر افراد غيرمجاز به‌ مداخله‌ در امور پزشكي‌ انجام‌ شده‌ باشد، مانند هزينه‌هاي‌شكسته‌بندي‌ و غيره‌.

توضيح‌ آنكه‌، با موافقت‌ بيمه‌گر و پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌، هم‌ مي‌توان‌ بعضي‌ از موارد خارج‌ ازتعهد را تحت‌ پوشش‌ درآورد و هم‌ ميزان‌ تعهدات‌ بيمه‌گر را افزايش‌ داد.

جهت دریافت اطلاعات در خصوص بیمه درمان تکیملی ( بیمه تکمیلی ) به صورت انفرادی و یا بیمه درمان خانواده از طریق گفتگوی تلگرامی در منوی روبرو اقدام فرمایید

چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟

تماس به صورت آنلاین با تلگرام مدیریت یا کانال نمایندگی بیمه پاسارگاد یا تماس با شماره های 33747585 , 33753479 , 09125713556

برای مقابله با تورم فرضی ، با درخواست بیمه گذار مبلغ حق بیمه چند درصد افزایش خواهد داشت ؟

حمید داراب پور

پرداخت سود تضمینی بیمه پاسارگاد چند درصد میباشد ؟

زهرا امامی