تخفیفات بیمه های پاسارگاد

هدیه تخفیف بیمه بدنه اتومبیل پاسارگاد

با دریافت بیمه بدنه تخفیف 100 میلیونی بیمه آتش سوزی منزل مسکونی را از ما هدیه بگیرید

هدیه تخفیف بیمه گذاران عمر وتامین آتیه

تخفیف ویژه بیمه پاسارگاد 10 تا 35 درصدی بدنه اتومبیل برای بیمه گذاران تامین آتیه

هدیه تخفیف بیمه آتش سوزی منزل مسکونی

تخفیف ویژه 20 تا 35 درصدی بیمه آتش سوزی منزل مسکونی برای بیمه گذاران عمر و تامین آتیه

چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟

تماس به صورت آنلاین با تلگرام مدیریت یا کانال نمایندگی بیمه پاسارگاد یا تماس با شماره های 33747585 , 33753479 , 09125713556

هدیه تخفیف بیمه بدنه اتومبیل برای سپرده گذاران و سهام داران

تخفیف ویژه 15 تا 30 درصدی تخفیف بیمه بدنه اتومبیل برای سپرده گذاران و سهام داران بانک پاسارگاد

تخفیفات ویژه نمایندگی 4092

تخفیفات ویژه بانک پاسارگاد . نمایندگی بیمه پاسارگاد کد 4092

 

 

 

هدیه تخفیف بیمه ثالث اتومبیل برای بیمه گذاران عمر و آتیه

تخفیف ویژه 2.5 درصدی بیمه ثالث اتومبیل برای بیمه گذاران عمر و تامین آتیه